Henrik Skora

Med inspiration hentet fra de nære omgivelser er malerierne dynamiske, koloristisk stærke og præcise kompositioner i en original abstrakt, ekspressionistisk stil. Desuden fylder musikken meget i mange af billederne, hvor farverne altid er i fokus.

Henrik's Images

Images