Polyester
1987 
Casting, Directly filling
fra udstillingen: Moderne Kunst  (Overgaden Köbenhavn DK)  -   from the exhibition: Modern Art      Overgaden Copenhagen DK  
Foto :Chris Moon

Himmelvogn / Heavenmobile

1070 visninger
0

Polyester
1987
Casting, Directly filling
fra udstillingen: Moderne Kunst  (Overgaden Köbenhavn DK) - from the exhibition: Modern Art Overgaden Copenhagen DK
Foto :Chris Moon

Uploadet til 3 år siden

I dette album